ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                             ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΚΕΙΜΕΝΑ                 2

ΑΡΧΑΙΑ                                            1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                            2

ΦΥΣΙΚΗ                                           1  

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                          ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΚΕΙΜΕΝΑ                2

ΑΡΧΑΙΑ                                          2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΦΥΣΙΚΗ     3

ΧΗΜΕΙΑ                                         1

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                       ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΚΕΙΜΕΝΑ             2

ΑΡΧΑΙΑ                                        2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΦΥΣΙΚΗ   4

ΧΗΜΕΙΑ                                       1

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ώρες διδασκαλίας :    14:00-16:00
                                            15:30-17:30

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ώρες διδασκαλίας :  15:00-18:00