ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                            ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ           2

ΑΡΧΑΙΑ                                              1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                              2

ΦΥΣΙΚΗ                                             1  

ΤΜΗΜΑΤΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                   ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ               2

ΑΡΧΑΙΑ                                                  1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                                  2

ΦΥΣΙΚΗ                                                 1

ΧΗΜΕΙΑ                                                1

ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ            2

ΑΡΧΑΙΑ                                               2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                               3

 ΦΥΣΙΚΗ                                             1

ΧΗΜΕΙΑ                                             1