Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                       ΩΡΕΣ    .

 Ν. ΓΛΩΣΣΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                             2

ΑΡΧΑΙΑ                                                                      2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                                                      4

ΦΥΣΙΚΗ                                                                     2                                ΧΗΜΕΙΑ                                                                    1


ΕΠΑ.Λ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                      ΩΡΕΣ 

Ν. ΓΛΩΣΣΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                             2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                                                      3

ΦΥΣΙΚΗ                                                                     1

 ΧΗΜΕΙΑ                                                                   1


Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

1ο πεδίο- Ανθρωπιστικές σπουδές

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                    ΩΡΕΣ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                             2

ΑΡΧΑΙΑ                                                                   4

ΛΑΤΙΝΙΚΑ                                                              2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                      ΩΡΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ Γ'                                                                1

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ'                                                               1

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ'                                                           12ο και 3ο πεδίο- Θετικές σπουδές 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                ΩΡΕΣ

Ν.ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ                        2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                                             4

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.                                             2

ΧΗΜΕΙΑ                                                           1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΤΙΚΩΝ 2ο                                      ΥΓΕΙΑΣ 3ο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ          ΩΡΕΣ         ΜΑΘΗΜΑΤΑ         ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ'       1                ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄        1

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄                     1                 ΦΥΣΙΚΗ Γ΄           1

ΧΗΜΕΙΑ Γ΄                    1                 ΧΗΜΕΙΑ Γ΄         1

4ο πεδίο - Θετικές σπουδές- Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                     ΩΡΕΣ

Ν.ΓΛΩΣΣΑ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ             2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                                   4

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣ.                                   2

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                 ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ'                          1

Α.Ο.Θ. Γ΄                                             1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ'                       1