ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Α΄ΤΜΗΜΑ   :  14:00-15:30

Β΄ΤΜΗΜΑ   :  15:30-17:00

ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Καθημερινά    15:30-18:30